A REST API for the DN42 registry, written in Go, to provide a bridge between interactive applications and the registry. https://explorer.burble.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

22 wiersze
313 B

 1. ---
 2. kind: pipeline
 3. type: exec
 4. name: default
 5. steps:
 6. - name: build
 7. environment:
 8. CGO_ENABLED: 0
 9. commands:
 10. - go build
 11. - name: stage
 12. commands:
 13. - stage_artifact.sh dn42regsrv dn42regsrv StaticRoot
 14. - name: promote
 15. commands:
 16. - promote_artifact.sh dn42regsrv
 17. when:
 18. branch: master